Colorful Names - ברית הלביאות ארגון למען נוער טרנסג'נדר

שינוי שם בתעודת זהות ו/או בדרכון לנוער טרנסגנדר

שינוי שם בתעודת זהות

מתחת לגיל 16 – שינוי השם יתבצע בתעודת זהות של ההורים. על שני ההורים להגיע פיזית ביחד למשרד הפנים עם הילד ועם תעודות הזהות שלהם ולבקש את שינוי השם בספח שלהם ובמרשם האוכלוסין.

גיל 16-17 – על שני ההורים להגיע פיזית ביחד עם הילדה. יש להציג את תעודות הזהות של ההורים ושל הילדה.

גיל 18 ומעלה – ניתן להגיע באופן עצמאי למשרד הפנים ולבקש את שינוי השם בתעודת הזהות. חובה להציג את התעודה הישנה. אין צורך להגיע בליווי הורים.

שינוי שם ומחיקת השם הישן מהדרכון

בכדי לשנות את השם בדרכון ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים במכתב המסביר את סיבת הבקשה למחיקת השם הישן.

למידע נוסף ניתן לפנות ולהצטרף לברית הלביאות

נגישות