נישוי קול - ברית הלביאות למען נוער טרנסג'נדר

נישוי קול

החברה שלנו מקשרת באופן אוטומטי בין הקול לבין המגדר. כאשר הקול אינו תואם את המגדר שמזדהים איתו עלולות להתעורר תחושות קשות בקרב ילדים ונוער טרנס. אנחנו מכירות מקרים רבים בהם נערות טרנסיות נמנעות מלדבר בפומבי מסיבה זו.

יש מגוון פתרונות למתן מענה לצורך זה:

  • עבודה עם קלינאית תקשורת מומחית במגדר, על מנת לאפשר שימוש נכון בקול כדי להישמע נשית יותר.
  • ניתוח לנישוי קול באמצעות מתיחת מיתרי הקול. הליך זה מבוצע כבר משנות השבעים ונצבר בו ניסיון רפואי רב. ניתן לפנות לוועדה להתאמה מגדרית בתל השומר, ולקבל אישור למימון הניתוח על ידי קופות החולים.

    החסרונות של ניתוח זה הם שחרור המתיחה לאחר כמה שנים וצלקת חיצונית בחיבור שבין הסנטר לצוואר. כמו כן, ההמתנה לאישור הוועדה יכולה להתמשך זמן רב.
  • ניתוח לנישוי קול באמצעות קיצור מיתרי הקול – ניתוח חדשני ללא צלקת חיצונית. השינוי במתרי הקול הוא לצמיתות. החסרונות של ניתוח זה הם שהוא מבוצע רק באופן פרטי. כמו כן, השינוי בקול הוא פחות ניכר.

מומלץ להתייעץ עם מספר מנתחים על מנת להחליט איזו פרוצידורה מתאימה יותר.

למידע נוסף ניתן לפנות ולהצטרף לברית הלביאות.

נגישות