הפעילות שלנו

ברית הלביאות פועלת להעלאת מודעות וקידום שינויים בחברה הישראלית ומוסדותיה
כך שיהיו תומכים, מכילים ומאפשרים יותר לילדים, ילדות ונוער מגוון מגדר, על מנת לקדם את רווחתם.
אנו משנות עולם על ידי הסברה, העברת ידע, הידברות והצגת תכנים חיוביים על הקהילה הטרנסג'נדרית.

לביאות במצעד - אהבה שאינה תלויה במגדר

קהילת הלביאות

קהילת ברית הלביאות היא קהילה בטוחה, משמרת פרטיות, תומכת, מכלילה, מכילה, מעצימה ומטפחת למשפחות לילדים, ילדות ונוער מגוון מגדר. אנחנו תומכות זו בזו ואוהבות את ילדינו ללא תנאי. אנחנו מייצרות ומטפחות קשרים אישיים וקבוצתיים וכך מאפשרות תחושת שייכות לילדים ולמשפחות מגוונות מגדר. אנחנו בונות את הקהילה שלנו כדי לא להיות לבד. כי ביחד אנחנו חזקות יותר, בלתי מנוצחות. אנחנו מאמינות שניתן לייצר עולם טוב יותר עבור ילדינו, עולם מכבד ומבין גיוון מגדרי. אנחנו בונות את הקהילה שלנו, כי ההבדל בין תמיכה לדחייה הוא חיים.

מגוון הפעילויות הקהילתיות שלנו

חזון ברית הלביאות 2

לביאות משנות עולם

ברית הלביאות פועלת להעלאת מודעות וקידום שינויים בחברה הישראלית ומוסדותיה כך שיהיו תומכים, מכילים ומאפשרים יותר לילדים, ילדות ונוער מגוון מגדר, על מנת לקדם את רווחתם. אנו משנות עולם על ידי הסברה, העברת ידע, הידברות והצגת תכנים חיוביים על הקהילה הטרנסג'נדרית. אנחנו מראות את הצד הבנאלי והנורמלי שלנו על ידי חשיפת החיים הפרטיים שלנו בתקשורת וברשתות החברתיות . אנו משנות עולם על ידי מאבק בבירוקרטיה מפלה והשתתפות פעילה בגיבוש ושינוי מדיניות ממשלתית. אנו משנות עולם על ידי שיתוף פעולה עם ארגונים וגופים בעלי אינטרסים משותפים. אנו משנות עולם על ידי יצירת קהילה גדולה וחזקה של משפחות תומכות זו בזו. אנו משנות עולם על ידי מתן אפשרויות לילדים שלנו להשמיע את קולם. אנו משנות עולם כדי שהעולם יראה את היופי בגוונים של הילדים שלנו, מכיוון שאנחנו מאמינות שניתן לייצר עולם טוב יותר עבור ילדינו, עולם מכבד, מבין ומכיל גיוון מגדרי.

מגוון הפעילויות הציבוריות שלנו

נגישות