מילון מושגים

FTM  – טרנסג'נדר  (או בקיצור, טרנס) –  הוא מי שנולד כנקבה ומזדהה כבן. 

MTF – טרנסג'נדרית  – (או בקיצור, טרנסית) –  היא מי שנולדה בגוף זכרי ומזדהה כבת.

אבינארי – מי שזהותם המגדרית אינה בן או בת באופן מובהק. זהויות אבינאריות יכולות לכלול אנשים שמזדהים עם שני המגדרים ביחד (ביג'נדר), או שזהותם היא שילוב של בת או בן (ג'נדרקוויר) או אף אחד מאלה (אג׳נדר), ויש מי שזהותו המגדרית נזילה, כלומר נעה ומשתנה על פני הקשת המגדרית (ג'נדרפלואיד).

בעוד שיש אבינאריים המזדהים כטרנסג'נדרים, לא כל האבינאריים מאמצים את הזהות הזאת.

אג'נדר – חסר מגדר –  מי שאינם מוצאים עצמם תחת הקטגוריות "בן" או "בת" או שמרגישים שרעיון החלוקה המגדרית אינו רלוונטי לגביהם. 

אסטרוגן – הורמון המין הנקבי.

ביג'נדר – מי שמזוהה עם שני המגדרים (בן ובת) בין אם באופן שווה או לא. כדאי לשאול תמיד מה לשון הפניה.

ביסקסואליות – משיכה מינית הן אל בני/בנות אותו המין והן אל בני/בנות המין השני.

בלוקרים – בלוקרים עוצרים את התפתחות סימני המין המשניים של המין בו הילד נולד. עם הפסקת הבלוקרים ההתפתחות המינית ממשיכה מהיכן שנעצרה.

ג'נדרקוויר – מי שזהותם היא שילוב של בת או בן.

ג'נדרפלואיד – מי שזהותו המגדרית נזילה, כלומר נעה ומשתנה על פני הקשת המגדרית.

דיספוריה מגדרית – מצוקה נפשית הנובעת מחוויה של קונפליקט בין הציפיות מהמין שיוחס בלידה (זכר או נקבה) לבין המגדר אליו הילדה מרגישה שייכת. 

הומוסקסואליות – משיכה לבני/בנות אותו המין

הזהות המגדרית – התחושה הפנימית של האדם לגבי המגדר שלו.

הטרוסקסואליות – משיכה מינית לבני/בנות המין שני

טרנסג׳נדר – מי שמרגישה  אי הלימה בין הזהות המגדרית שלה לבין המין שיוחס לה בלידה. חלק מהאנשים הטרנסג׳נדרים מרגישים שהם שייכים למגדר השני וחלקם מרגישים באמצע, כמו שני המגדרים ביחד או חסרי מגדר.

טסטוסטרון (טסטו) – הורמון המין הזכרי. 

מין ביולוגי – המאפיינים הביולוגיים של נקבה וזכר כגון כרומוזומים, הורמונים, אברי מין פנימיים ואברי מין חיצוניים. המין הביולוגי נרשם בסעיף המין בתעודת הלידה.

מגדר – המשמעות התרבותית של להיות בת/אשה או בן/גבר מבחינת אופן ההתנהגות, נראות, תפקידים בחברה, ומאפייני אישיות.

מצג מגדרי – הדרך שבא מביעים את המגדר על ידי לבוש, תסרוקות, התנהגויות, תפקידים, כינויי גוף וגינונים.

סיסג'נדר – מי שהזהות המגדרית שלו תואמת את המין שיוחס לו בלידה, כלומר זכר שמרגיש גבר ונקבה שמרגישה אישה.

פאנסקסואליות – המשיכה המינית והרומנטית אינה תלויה בזהות המגדרית או המין של האדם השני

צפיפות עצם – בדיקה לא פולשנית (בדיקת רנטגן) שמסייעת לאמוד את צפיפות העצמות בגו

נגישות