מרפאות

מרפאות - ברית הלביאות עבור נוער טרנסג'נדר

המרכז הרפואי תל אביב על שם סוראסקי (איכילוב): מרפאה לילדים ונוער טרנסג׳נדר קישור לאתר המרפאה המרפאה הוקמה במטרה לתת מענה לילדים ובני נוער (עד גיל 18) עם דיספוריה מגדרית. הטיפול נקבע בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, על פי קווים מנחים עדכניים שמפורסמים ע"י האיגוד האנדוקריני האמריקאיוה- World Professional Association for Transgender Health. הצוות הרב תחומי כולל: רופאים […]

נגישות