בריאות הנפש

מרפאות הנפש - ברית הלביאות עבור נוער טרנסג'נדר

טיפול וליווי של מומחה בריאות הנפש המתמחה במגדר הם חלק בלתי נפרד והכרחי לכל אורך מסע ההתמודדות עם יציאה מהארון, בין אם הילדה במצוקה ובין אם לא. מטפל מומחה יכול לסייע בהתמודדות עם דיספוריה מגדרית במידה והיא קיימת, בחשיפת הנושא מול הצוות בבית הספר או בגן הילדים, בהתמודדות עם המשפחה והקהילה וסוגיות נוספות שעולות במהלך […]

נגישות